Kund- och integritetspolicy

Kund- och sekretesspolicy

Vi återförsäljer inte personlig information och vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra, de är endast registrerade i vår kundkatalog. Du kan få din information raderad när som helst.

För att du ska kunna ingå ett avtal med Calisweats ApS behöver vi följande information:
. Namn
. Adress
. Telefonnummer
. E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varorna till dig.

Personuppgifterna registreras hos Calisweats ApS och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats säkerställer vi att det alltid sker genom att ge ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför.

Direktören och de anställda på Calisweats ApS har tillgång till den information som registreras om dig.

Den personuppgiftsansvarige i Calisweats ApS är: Simply

Vi lagrar och överför inte kundinformation krypterad.

Som registrerad hos Calisweats ApS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har även rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i samband med detta ska ställas till info@calisweats.dk.

Cookies
På http://calisweats.com används cookies i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet, och på så sätt göra besöket så enkelt som möjligt för dig.

Du kan ta bort cookies från din dator när som helst, se instruktionerna på Webbshopcookies och sekretesspolicy.

Loggstatistik
Vi använder en loggstatistik på http://calisweats.com, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och var på hemsidan det finns kvar osv

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera Calisweat ApS hemsida.